Промяна на работно време поради COVID-19

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната и заповед Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Оптиката няма да работи до следващо нареждане.

За повече информация на телефоните на Оптиката!
088/7723083 088/6888158