Празнично работно време

Оптиката почива на всички официални празници.